НКП "ЛЕВСКИ"
Официален сайт
   

Представяне

Какво е Национален клуб на привържениците на "ЛЕВСКИ" (НКП)?


Национален клуб на привържениците на "ЛЕВСКИ" София е независима организация, чиято цел, кауза и мисия, е обединението на всички обичащи и подкрепящи "ЛЕВСКИ" София в една силна и единна структура. Дейността на НКП е насочена към организирана и масова подкрепа на "ЛЕВСКИ" София в различните видове спортове, съхраняване на левскарската идея и кауза и популяризирането и сред подрастващото поколение.

Принципите на НКП

Кой може да членува в НКП?

В НКП може да членува всеки един левскар, който истински обича любимия клуб и желае да бъде полезен според възможностите и заложбите си за неговия просперитет и нашата обща кауза и любов - "ЛЕВСКИ" София. В НКП е добре дошъл всеки, който изповяда и спазва нейните принципи, работи за доброто на клуба и на организираната левскарска публика, като отстоява вековните идеали и традиции на ССК „ЛЕВСКИ”, благодарение на които той се е превърнал в институция с национално значение, припознаване и подкрепа. Стани един от нас!