НКП "ЛЕВСКИ"
Официален сайт
   

За нас

Научете всичко за Националния клуб на привържениците на Левски (НКП)


НКП е доброволна, независима и надпартийна организация с нестопанска цел, обединяваща привържениците на ФК „ЛЕВСКИ” и СК”ЛЕВСКИ” от България и целия свят.

Мисията на НКП е да организира и обедини всички левскари в една официална, единна и национална структура, чиято дейност е насочена към защита на техните граждански права и законни интереси.

Създаването на максимално добра координация между всички организирани структури на привържениците на Левски в Република България и по света;
Въвеждане и отстояване на най – добрите европейски и световни практики в подкрепата на ПФК “Левски” АД и СК “Левски”;
Възпитаване на младото поколение българи в принципите и идеалите завещани от Апостола на свободата Васил Левски;
Насочване на младите българи към ценностите на здравословния и обществено полезен начин на живот;
Безкомпромисна борба с вредните пороци, които заплашват бъдещето на българската нация, като наркомании, пиянство, престъпност и др.;
Защита и отстояване на изконните български и европейски цивилизационни принципи.

В НКП може да членува всеки левскар, който истински обича любимия отбор и желае да бъде полезен според възможностите си за неговия просперитет.
В НКП е добре дошъл всеки, който изповяда и спазва нейните принципи, работи за доброто на организацията, като отстоява вековните идеали и традиции на СК „Левски”, благодарение на които любимия ни клуб се е превърнал в най – чистия и безспорен национален и обществен феномен в следосвобожденската история на България.