НКП "ЛЕВСКИ"
Официален сайт

За нас

Национален клуб на привържениците на "ЛЕВСКИ" е независима организация, чиято цел, кауза и мисия, е обединението на всички обичащи и подкрепящи "ЛЕВСКИ" в една силна и единна структура.

Дейността на НКП „ЛЕВСКИ“ е насочена към организирана и масова подкрепа на левскарството в различните видове спортове, съхраняване на левскарската идея и кауза и популяризирането и сред подрастващото поколение.